zondag 24 juni 2012

ATLASKAARTEN IN BOEKHANDEL DE DRUKKERY TE MIDDELBURG

Tentoonstelling: Illustraties uit De Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals Print
Aan de wand naast de Brasserie zijn illustraties te zien uit het boek De Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals van Guido Derksen, Martin van Mousch en Jop Mijwaard. Sinds het ontstaan van de beschaving heeft de mens zich uiteenlopende voorstellingen gemaakt van het hiernamaals. Met deze illustraties komen deze op bijzondere wijze aan bod.


Vijfduizend jaar cultuurgeschiedenis voert van de Mesopotamische onderwereld langs het oud-Egyptische dodenrijk Duat naar het islamitische hiernamaals, van de boeddhistische hellen langs de eilanden van Sint-Brandaan naar het hemelse Jeruzalem, van de helleput en louteringsberg van Dante naar de antropocentrische beelden van de Renaissance, van het hiernamaals van reformatie en contrareformatie langs het vooruitgangsdenken van de negentiende eeuw naar de hedendaagse hemel en hel.

De Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals brengt al deze visies en opvattingen van de andere wereld letterlijk in kaart. De kaarten, voorzien van begeleidende én geïllustreerde teksten en een cultuurhistorische inleiding, vormen tezamen een kijk- en leesboek over het hiernamaals zoals nog nooit eerder is verschenen.

zondag 4 maart 2012

IS ER LEVENSKUNST NA DE DOOD?

Op maandag 19 maart geven Guido Derksen en Martin van Mousch bij Levenskunst in Teteringen, onder meer aan de hand van de kaarten uit de Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals, een lezing over voorstellingen over het leven na de dood bij diverse beschavingen uit 5000 jaar cultuurgeschiedenis.


Iedereen is tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom in woonzorgcentrum Zuiderhout, aan de Arnold Janssenlaan 46 te Teteringen.

Voor de entree en een kopje koffie of thee vragen we een vrije gift.
Verdere informatie is te vinden op onze website: www.wzczuiderhout.nl.
Via deze site kunt u zich dan abonneren op de nieuwsbrief die vóór elke bijeenkomst verschijnt.

zondag 12 februari 2012
DE ATLAS DOOR DE HEMELPOORT VAN OSS

maandag 27 februari 2012
- 20:00-22:00 uur
- Toegang: leden € 5,- / niet-leden € 7,- . Verkrijgbaar in alle vestigingen van de BasisBibliotheek Maasland of via kaartverkoop
- Bibliotheek Oss

- De tentoonstelling van de Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals is te zien in de Bibliotheek Oss van dinsdag 14 februari tot en met zaterdag 10 maart 2012. Tevens zijn tijdens de tentoonstelling posters te koop van de diverse kaarten uit de Atlas.

zie ook: http://www.bibliotheekmaasland.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2032&Itemid=198