zondag 24 juni 2012

ATLASKAARTEN IN BOEKHANDEL DE DRUKKERY TE MIDDELBURG

Tentoonstelling: Illustraties uit De Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals Print
Aan de wand naast de Brasserie zijn illustraties te zien uit het boek De Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals van Guido Derksen, Martin van Mousch en Jop Mijwaard. Sinds het ontstaan van de beschaving heeft de mens zich uiteenlopende voorstellingen gemaakt van het hiernamaals. Met deze illustraties komen deze op bijzondere wijze aan bod.


Vijfduizend jaar cultuurgeschiedenis voert van de Mesopotamische onderwereld langs het oud-Egyptische dodenrijk Duat naar het islamitische hiernamaals, van de boeddhistische hellen langs de eilanden van Sint-Brandaan naar het hemelse Jeruzalem, van de helleput en louteringsberg van Dante naar de antropocentrische beelden van de Renaissance, van het hiernamaals van reformatie en contrareformatie langs het vooruitgangsdenken van de negentiende eeuw naar de hedendaagse hemel en hel.

De Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals brengt al deze visies en opvattingen van de andere wereld letterlijk in kaart. De kaarten, voorzien van begeleidende én geïllustreerde teksten en een cultuurhistorische inleiding, vormen tezamen een kijk- en leesboek over het hiernamaals zoals nog nooit eerder is verschenen.