zondag 24 maart 2013

APOCRIEFJES

Apocriefen zijn de boeken van de Bijbel waarover qua authenticiteit c.q. heiligheid de meningen verdeeld zijn en die daardoor niet tot elke canon zijn gaan behoren.
Vandaar dat wij op de kaart van de Reformatie en Contrareformatie ook letterlijk slechts een klein (boven)hoekje hebben ingeruimd voor de evangeliën van Thomas, Philippus en Judas. Zij bevinden zich in het - hoe toepasselijk! - Apocriefenwoud, te bereiken door de Deutero Canoniekenravijn, waar je welhaast vanzelfsprekend het woud al kunt ruiken. En ongetwijfeld zit er aan de plaatsen Baruch, Tobias en Judith in de Makkabeeënvallei daarom ook een apocrief luchtje.

Zonder nu evangelische pretenties te willen uitstralen, is er in aanloop naar de Atlas en daarvoor het Handboek voor het Hiernamaals heel wat materiaal geweest dat - vaak ook meer dan terecht - uiteindelijk onze 'canon' niet gehaald heeft. Toch willen we belangstellenden deze informatie niet onthouden, met de waarschuwing dat het veelal om ruwe kladversies gaat, die wellicht niet alleen inhoudelijk gezien de toets der kritiek niet konden doorstaan. Tenslotte, wat bij echte apocriefen wel eens anders kan zijn, dragen wij daar wel de volledige verantwoordelijkheid voor.

zaterdag 2 maart 2013

EXPOSITIE ATLASKAARTEN IN PARROTIA

Toeval of niet, op het moment dat de Heilige Vader in Castel Gandolfo landde, streken de Atlaskaarten neer in de Parrotia, de Centrale vestiging  van Bibliotheek VANnU in Roosendaal. .

De gehele maand maart zijn de kaarten uitvergroot en wel te bezichtigen in de centrale hal van de bibliotheek op de Oude Markt.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van de bieb:

http://www.bibliotheekvannu.nl/iguana/www.main.cls?v=886e4f27-c065-4b68-b445-580beefb46f4#uuid=d7f01266-2ba0-405b-b5cb-1a39accfae7a

De expositie is voor alle belangstellenden gratis toegankelijk.

Men hoeft dus niet tot de dood ter wachten om alvast een blik in het hiernamaals te kunnen werpen.

Dat geldt nu natuurlijk ook in het bijzonder voor onze kersverse paus emeritus. Wie weet blijkt een uitstapje naar Parrotia uiteindelijk zelfs zaligmakend te zijn, ook al wordt onze heilige pelgrim binnenkort in de kerk van de heilige Martha - Santa Marta in Vaticano - dagelijks toegezongen door zijn eigen gospelkoor, de Ratsingers, maar dit even terzijde.