Lezingen

Guido Derksen en Martin van Mousch houden informatieve lezingen over de atlas en over de cultuurgeschiedenis van het hiernamaals. In hun lezingen schetsen zij in grote lijnen hoe het hiernamaals zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Hierbij worden de nodige beelden getoond en in een interactief gedeelte is tevens ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën, denkbeelden etcetera.

Voor nadere informatie:
Guido Derksen
030-2817201
gdtprod@planet.nl
of
Martin van Mousch
06-41240913
mvmousch@ziggo.nl

Contact

DATA LEZINGEN

Zondag 23 oktober 2011 (14.30 uur): Metronoom Thorn

Zondag 30 oktober 2011 (15.00 uur) : Boekhandel Van de Ven Soest

Zondag 18 december 2011: 14-16 uur, Uitvaartmuseum Tot Zover, Oosterbegraafplaats Amsterdam

Maandag 27 februari 2012: Bibliotheek Maasland, Oss

Maandag 19 maart 2012 (19.30 - 21.30 uur): Woonzorgcentrum Zuiderhout, Teteringen