Literatuur


GEBRUIKTE LITERATUUR voor

DE GEÏLLUSTREERDE ATLAS VAN HET HIERNAMAALS

 

Al-Qayyim, Ibn,  De reis van de ziel na de dood. Een samenvatting van Kitabar-Ruh,  Uitg. Noer, Delft, z.j.

 

Ariès, P., Het beeld van de dood, SUN Nijmegen 1987

 

Balke, W, Klok, Jan C.     Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk, uitgeverij Kok,

 

Bosing, Walter, Hiëronymus Bosch, Alle schilderijen, Taschen Verlag Keulen 2001 (zie ook Gibson!).

 

Camporesi, Piero, The fear of hell, Images of damnation and salvation in early modern Europe, Pennsylvania Press 1991.

 

Cavendish , Richard, Hellevuur en hemels licht. Visioenen van het hiernamaals., Het Spectrum, Amsterdam, 1977.

 

Cohn, Norman, Cosmos, Chaos and the World to Come; The Ancient Roots of Apocalyptic Faith , Yale University Press, Yale 2001.

 

Collins, M., Price, M.A., 2000 jaar geloof, Het verhaal van het Christendom, Anthos Amsterdam 2000.

 

Coward, Harold (red.), Leven na de dood. Wereldreligies over het hiernamaals, Ten Have, Baarn 1999.

 

Dante Alighieri (bewerking Frans van Dooren) De Hel., Ambo-Anthos/Flamingo, Amsterdam 1987, 2002.

 

Dante Alighieri (bewerking Frans van Dooren) De Louteringsberg., Ambo-Anthos/Flamingo, Amsterdam 1987, 2002.

 

Dante Alighieri (bewerking Frans van Dooren) Het Paradijs., Ambo-Anthos/Flamingo, Amsterdam 1987, 2002.

 

Derksen, Guido &   Handboek voor het hiernamaals, Reizen naar hemel en hel,

van Mousch, Martin         uitgeverij Veen, Amsterdam 2004

 

Duby, Georges, De kathedralenbouwers, Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420, Olympus 20029

 

Durand, Jannic, Byzantijnse kunst, Librero Kerkdriel 2002.

 

Eisele, Petra                   Babylon, Götterpforte oder Grosse Hure, Albatros Verlag Düsseldorf 2006

 

Elling, M.F., Het einde der tijden, Meulenhof Kritak Amsterdam 1997.

 

Fox, Robin Lane, De droom van Constantijn, Heidenen en christenen in het Romeinse Rijk 150-350nC, Agon 1989.

 

Frayling, Christopher, De Fascinerende Middeleeuwen, Teleac Fibula Utrecht 1995.

 

Freyter, Theo de, Gilgamesj, Een zoektocht naar onsterfelijkheid, Zeist 1991.

 

Gabrielli, Alexandra, Het fantastische in de kunst, Compendium, Stichting Teleac, Utrecht 1989.

 

Gardiner, Eileen (ed.), Visions of heaven & hell before Dante, Italica Press 1989

 

Gibson, Walter S., Bruegel, Thames and Hudson 19952

 

Gibson, Walter S., Hieronymus Bosch, Thames and Hudson 20002

 

Godwin Elmar, Malcolm , Engelen. Een bedreigde soort., Rijswijk, 1992 (oorspr. Simon & Schuster, New York 1990).

 

Graham-Dixon, Andrew, Renaissance, Teleac/NOT Utrecht 2002.

 

Graves, Robert      Griekse mythen, De Haan/Unieboek, Houten 2003vII

 

Hagen, Rose Marie & Reiner, Egypte: mensen, goden en farao’s, Librero Hedel 1999.

 

Hartmans, Rob       De echte Johannes Calvijn (1509-1564), in: Historisch Nieuwsblad, december 2008/januari 2009, blz 26-32.

 

Heintschel, Aglaja , Getuigen van het leven aan gene zijde. Origenes, Catharina van Genua, Emanuel Swedenborg, Anna Catharina Emmerick, Jakob Lorber, Clara Kern.  , De Ster, Tilburg 1996.

 

Herodotos,            Het verslag van mijn onderzoek, vertaald, ingeleid en geannoteerd door Hein L. van Dolen, SUN Nijmegen 1996II

 

Himmelfarb, Martha, Tours of hell, An apocalyptic form in jewish and christian literature, Fortress Press Philadelphia 1985.

 

Holland, Tom          Persian Fire. The first world empire and the battle for the West, Abacus Londen 2007II

 

Holleman, Theo, Nederland in de prehistorie, Een archeologische zoektocht, Teleac NOT, Baarn 2000.

 

Homeros               Odysseia, De reizen van Odysseus, vertaald door Imme Dros, Amsterdam 2000xvi

 

Homeros, Odysseia, De reizen van Odysseus (vertaald door Imme Dros), Atheneum - Polak & Van Gennip, Amsterdam 2000.

 

Hooff, Anton van   Slavenheld Spartacus in:  Historisch Nieuwsblad, april 2010, blz 40-47

 

Hopkins, Keith, Een wereld vol goden, Heidenen, joden en christenen in het Romeinse Rijk, Becht Haarlem 2000.

 

Hornung, Erik, Das Totenbuch der Ägypter, Artemis & Winkler Verlag Düsseldorf´/Zürich 1998.

 

Hornung, Erik, Die Unterweltsbücher der Ägypter, Artemis & Winkler Verlag Düsseldorf´/Zürich 1997.

 

Huizinga, Johan, Herfsttij der Middeleeuwen, Contact 199721

 

Jansen, H.P.H., Geschiedenis van de Middeleeuwen, Het Spectrum Utrecht 200011.

 

Jong, Ludo de, e.a., Brandaan, een heilige zwerver, Bulkboek Amsterdam 1994.

Kampen & Spijker, W. van ‘t     2008.

 

Koslowski, Peter, Progress, apocalypse and completion of history and life after death of the human person in the world religions. , Kluwer Academic Publications, 2002.

 

Le Goff, Jacques, De cultuur van middeleeuws Europa, Wereldbibliotheek Amsterdam 19875

 

Le Goff, Jacques, De woekeraar en de hel, Economie en religie in de Middeleeuwen, Wereldbibliotheek Amsterdam 1987

 

McCall, Henrietta, Mesopotamische mythen. Legenden uit een ver verleden. Tirion-Baarn,  1992.

 

McDannell, Colleen & Lang, Bernhard, Heaven. A History., Yale University Press, New Haven/London, 2001.

 

Minois, Georges,    Die Hölle, Zur geschichte einer Fiktion,DTV München 1996.

 

Minois, Georges, Hölle, Kleine Kulturgeschichte der Unterwelt, Herder Freiburg 2000.

 

Molla, Claude F., De islam; 150 vragen en antwoorden., Kok, Kampen, 2001.

 

Naerebout, F.G./ Singor, H.W., De Oudheid, Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, Ambo Amsterdam 20016.

 

Neiman, Carol & Goldman Elmar, Emily, Leven na de dood. Een complete gids voor het hiernamaals.,  Rijswijk 1995.

 

Néret, Gilles,  Angels.,  Taschen, Köln, 2003.

 

Néret, Gilles, Devils., Taschen, Köln, 2003.

 

O’Shea, Stephen, De volmaakte ketterij, Leven en dood van de Middeleeuwse Katharen, Het Spectrum Utrecht 2002.

 

Panhuysen, Luc       Luther versus Erasmus, De redelijkheid verloor in het geweld van de reformatie, in: Historisch Nieuwsblad, december 2007/januari 2008, blz 26-32.

Pieters, Mark & De Rynck, Patrick, Over de Styx, Grieken, Romeinen en de Onderwereld, Atheneum – Polak & Van Gennip, Amsterdam 2003.

 

Pleij, Herman, Dromen van Cocagne, Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven, Prometheus Amsterdam 20005.

 

Rooijakkers, Gerard (red.), Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. , AMBO, Baarn, 1994.

 

Rushby, Kevin,       Het paradijs, Duizend jaar zoeken naar de perfecte wereld, Amsterdam 2007.

 

Schneidewind, Friedhelm, Das Lexicon von Himmel und Hölle., Lexicon Imprint Verlag (Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag), Berlin, 2000.

 

Störig, Hans Joachim, Geschiedenis van de Filosofie, Het Spectrum Utrecht 198717

 

Swedenborg, Emanuel, Hemel en Hel en over hetgeen er werd gehoord en gezien.,

Swedenborg Boekhuis / Uitgeverij Sigma, Baarle Hertog/Tilburg, 2001.

 

Timmers, J.J.M., Kleine atlas van de vroege Middeleeuwen, Tirion-Baarn 1989.

 

Toman, R., De kunst uit de Italiaanse Renaissance, Librero (Könnemann) 1995.

 

Toman, R., De kunst van de Gotiek, Könnemann Keulen 1999.

 

Toynbee, Arnold,  e.a., Leven na de dood., Loeb & Van der Velden, Amsterdam, 1979.

 

Trommelen, Jeroen, Steeds een ander paradijs, De Volkskrant, 20-12-‘03.

Van Laarhoven, De Beeldtaal van de Christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie, SUN Nijmegen 1992.

 

Vergillius, Aeneis, (vertaald door M.A. Schwarz), Atheneum - Polak & Van Gennip, Amsterdam 1989.

 

Vorgrimler, Herbert Bernauer, Ursula & Sternberg, Thomas, Boodschappers uit hoger sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel. Kok/Davidsfonds Leuven, 2002.

 

Weber, Eugen, De Apocalyps, Het einde der tijden door de eeuwen heen, Bert Bakker Amsterdam 1999.