zondag 4 maart 2012

IS ER LEVENSKUNST NA DE DOOD?

Op maandag 19 maart geven Guido Derksen en Martin van Mousch bij Levenskunst in Teteringen, onder meer aan de hand van de kaarten uit de Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals, een lezing over voorstellingen over het leven na de dood bij diverse beschavingen uit 5000 jaar cultuurgeschiedenis.


Iedereen is tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom in woonzorgcentrum Zuiderhout, aan de Arnold Janssenlaan 46 te Teteringen.

Voor de entree en een kopje koffie of thee vragen we een vrije gift.
Verdere informatie is te vinden op onze website: www.wzczuiderhout.nl.
Via deze site kunt u zich dan abonneren op de nieuwsbrief die vóór elke bijeenkomst verschijnt.