maandag 20 mei 2013

ADAM UND EVA: EIN KRIMI IM PARADIESE

Hildegard von Bingen en haar secretaris Volmar.
 
We doen de benedictijnse abdis Hildegard von Bingen (1098 - 1179)  absoluut geen recht door ons specifiek te focussen op haar visioenen. Eigenlijk was ze van alle markten thuis. Wikipedia omschrijft haar veelzijdigheid als volgt: Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en linguïstiek.
 
Nu waren visioenen als middel om in hogere sferen te komen of zelfs heuse uitstapje naar het hiernamaals zeker bij de geestelijkheid geen uitzondering. We hoeven hierbij alleen maar te denken aan de bizarre reis van ridder Tondalus in zijn gelijknamige visioen. En ook de Goddelijke Komedie van Dante staat in deze buitengewoon fantasierijke traditie.
 
Wat de welhaast psychedelische reis van Hildegard von Bingen opmerkelijk maakte, is dat zij er hierdoor van overtuigd raakte dat Adam en Eva in de Hof van Eden Duits met elkaar gesproken hebben. Althans, volgens een van onze bronnen.
 
Apocrief of niet, dit gegeven prikkelde onze fantasie dermate, dat we het niet konden nalaten om een voorstelling van een dergelijk gesprek te maken. Wat zouden ze tegen elkaar gezegd hebben, op het roemruchte moment met de appel?
 
We hebben ons daarbij sterk laten inspireren door wat voor een groot aantal Nederlanders het eerste, zo niet belangrijkste contact met de Duitse taal is geweest, Derrick. De Krimikenner herkent vast en zeker menig dialoog uit deze serie. Om beschuldigingen van plagiaat of blasfemie uit mystieke kringen of van de kant van krimifans te voorkomen, hebben we de nodige porties steenkoolduits toegevoegd. Let wel: deze dialogen zijn geruime tijd vóór de Jiskefetserie Tampert tot stand gekomen. Tevens zal ook vrij snel blijken waarom dit apocriefe 'geschrift' meer dan terecht nooit de boekversie - het Handboek voor het Hiernamaals uit 2004 - heeft gehaald.
 
Tenslotte willen we - als een soort eerbetoon - graag nog wijzen op de fraaie verfilming van het leven van onze abdis door Margaretha von Trotta uit 2009, met Barbara Sukowa in de hoofdrol.  
 
 


 
Kortom, degenen die nog meer willen proeven van de hemelse sferen van onze Duitse mystica, raden wij ten zeerste aan om eens te speuren en vooral ook te luisteren naar een uitvoering van haar muziekwerken, bijvoorbeeld de Heavenly Revelations (excusez l'allemand), te vinden op het Naxoslabel of anders ongetwijfeld via Youtube (zie O vis aeternitatis) te vinden. Degenen die nog steeds toe zijn aan Adam und Eva klikken nu op de pagina met de Apocriefjes.