donderdag 21 februari 2013

EEN ZOEKTOCHT NAAR ONSTERFELIJKHEID

Gilgamesj en Enkidu doden de hemelse stier.
 
 
Het spreekt voor zich dat de in de Atlas besproken hiernamaalsbeelden niet ontsprongen zijn aan de fantasie van de auteurs. Dankbaar hebben we gebruik gemaakt van de vele, uiteenlopende bronnen, zoals deze direct of indirect aan ons overgeleverd zijn.
 
Opmerkelijk in dezen is dat een groot deel van die typische hiernamaalselementen al aanwezig is in het Mesopotamische Gilgamesj-epos, waarin de held Gilgamesj, op zoek naar onsterfelijkheid, haast onvermijdelijk ook in het hiernamaals verzeild raakt. Voor de zeer fantasierijke en soms verbijsterende details verwijzen wij graag naar De Atlas of naar de prachtige vertaling plus toelichting van Theo de Feyter, die naast alle overige bronnen te vinden is op onze literatuurlijst (zie aldaar).