woensdag 5 juni 2013

AARTSENGELENGEDULD


Even denk je dat je het begrepen met die good guys en die bad guys en dan blijkt ineens weer dat je de good guys niet te pas en te onpas te hulp mag roepen bij de bestrijding van het kwaad. Althans, als het aan Sint Bonifatius lag.

4 aartsengelen met Tobias (Francesco Botticini)


Daar komt nog eens bovenop dat de goeierikken keer op keer worden ingezet om vuile werkjes op te knappen, een soort license to kill als het ware. Ook Onze Lieve Heer zelf schroomt niet om zo af en toe zijn aartsengelen te gebruiken om notoire booswichten op te ruimen. Meestal is dat dan weer half werk, omdat het kwaad ook zo zijn functies heeft. Wellicht iets in de trant van: zonder kwaad valt het goede niet echt op.

Wat het weer buitengewoon ingewikkeld maakt om het onderscheid te zien. Was het maar zo eenvoudig als in de oude Amerikaanse westerns waarin de good guy in smetteloos wit op een wit paard de volledig in zwart gehulde boeven van hun zwarte ros knalde. Opmerkelijk is overigens dat in deze films uit de jaren 20 tot en met 70 van de vorige eeuw boeven niet mochten roken. Roken was toen namelijk nog stoer, heldhaftig en dus goed, los van het feit dat deze films voor een deel gefinancierd werden door de tabaksindustrie. Om te voorkomen dat roken een slecht imago zou krijgen was het uit den boze dat een bankovervaller met een peuk in zijn mond overhoop werd geschoten. Daar zou je nu mee aan moeten komen. Nu zou een sjekkie in de mond gelijkstaan aan een schietschijf op de rug. Vandaar ook dat stripheld Lucky Luke zijn saffie heeft ingeruild voor een strootje; het verhoogt gewoonweg je levensverwachting. Maar wat zou Lucky Luke zijn zonder de neven Dalton? 
 
"Smoking heroes"


Kennelijk heeft het kwaad een welhaast onweerstaanbare aantrekkingskracht op ons. Een volstrekt deugdzaam leven is voor de meeste van ons nou niet bepaald een aantrekkelijk bestaan. Een beetje ondeugd brengt tenminste wat leven in de brouwerij, zelfs in het hiernamaals.

Adams Ega en Ex zetten een boom op in de paradijstuin.
(zie Episode 5)


Dat moeten Lucifer en zijn trawanten ook al gedacht hebben (zie Engelen & Duivels, Episode 6) en waarschijnlijk zullen Gabriël en de rest van het aartsengelenkoor eveneens af en toe opgelucht buiten hun heilige bonenboekje gegaan zijn. En wat te denken van Adam en Eva? Om maar te zwijgen van die mysterieuze Lillith, waarvan we ook maar in ban lijken te blijven?

Kortom, had Bonifatius er überhaupt wel een idee van waar hij bezig was, toen hij ons verbood om aartsengelen aan te roepen? Zelfs het geduld van een aartsengel kende zijn grenzen en deze keer lag die grens bij Dokkum. Zeker toen Bonifatius begon met de sloop van de heilige Friese eik, keken zij even een andere kant uit. Dat wordt nog oppassen straks, mochten de plannen met Thialf doorgang vinden.

Tot die tijd, zullen we ons maar eens verdiepen in Episode 7, waarvoor graag doorklikken.